БЛОГ

Ние в Атон холистик сме интегрирали опита и знанието на хилядолетната практика на лечители , учени и най -новите постижения на технологиите за постигане на добро здраве и психичен баланс.

Стараем се да работим съвместно с пациентите , да ги направим активни участници в процеса на тяхното оздравяване.

Нашето виждане е за възможността на тялото да проявява вътрешен ресурс за възстановяване.

По този път ние водим пациента да достигне увереността за здраве и възможността да се стартират оздравителните процеси.

Мисията ни е да подходим комплексно в търсене и отстраняване на причината , чрез интегративен подход при лечението на пациента , приемайки го като едно цяло.