лазер терапия

www.ozonotherapy.eu – Моля посете сайта за повече информация и за озонотерапията с д-р Таня Дончева 

Квантовата (лазерна) медицина обединява в себе си достиженията на най-новите технологии в областта на квантовата физика и съвременното лечение на широк спектър от заболявания, повечето считани за трудно или въобще нелечими.

Най-модерната апаратура в областта обединява доскоро недостъпните за широк кръг лазерни технологии, инфрачервено светлинно излъчване и постоянен електромагнит.

Още в древността светолечението е известно на Източната медицина, но се прилагало и при египтяните, елините и римляните.

Още тогава са се търсили средства, които да превърнат болните клетки в човешкия организъм, в здрави и жизнено функциониращи.

Това обаче става възможно едва в последните години с разработването и разсекретяването на новите технологии и въвеждането им в медицинската практика.

Най-добрата разработка в тази сфера е апаратурата за квантова терапия от поредицата „РИКТА“ на московският ЗАО «НПО Космическо приборостроене», която обединява в себе си най-модерните разработки в системата на ракетно космическата техника в Русия. От 1998 г. институтът производител разработва терапевтичната биолазерна серия „Милта“, която по-късно става основа на уникалната фамилия „РИКТА“. Медицинският апарат е официално регистриран в Европейския съюз, Япония и Южна Африка.

Тъй като е изработен в рамките на програма за космически изследвания той няма конкурентен аналог в света. От 2-3 години апаратурата бързо намира широко приложение у нас и по света, доказвайки непрекъснато високите си лечебни свойства при широк спектър от различни заболявания.

Апаратите за квантова терапия „Рикта“ са водещи в съвременната лазерна медицина и не случайно са наречени „чудодейни“!

Моля за повече информация посете сайта на https://www.ozonotherapy.eu/