Що е Озонотерапия

Моля посете сайта на д-р Таня Дончева – https://www.ozonotherapy.eu

ЩО Е ОЗОНОТЕРАПИЯ?
ЛЕЧЕНИЕТО НА 21 ВИ ВЕК!

https://www.ozonotherapy.eu/
Озонотерапията е уникален съвременен високоефективен метод на лечение, при който се използва медицински озон, по-конкретно озоно-кислородна смес, притежаваща мощно лечебно въздействие, благодарение на силните окислителни свойства на озона.

Тя е качествено нова форма на лечение на множество познати и новооткрити заболявания.

Огромните възможности на нейното приложение се дължат на свойствата на озона да влияе върху движението и освобождаването на кислорода в тъканите и регулацията на хомеостазата.

Озонотерапията оказва силно антибактериално, антивирусно, противовъзпалително, дезинтоксикиращо и имуномодулиращо действие, усилва микроциркулацията и обмяната на веществата, помага при нарушено окисление на липидите и повишава активността на системата за антиоксидантната защита. Има добра поносимост и практически няма странични ефекти.

Всичко това дава възможност озонотерапията да се използва при лечението на редица заболявания – белодробни, нарушено кръвообращение, дискови хернии и дископатии, микробни поражения, трофични язви и изгаряния, в кардиохирургията, неврологията, и др.

https://www.ozonotherapy.eu/