Терапия със СКЕНАР

СКЕНАР е абревиатура от имената на метода за въздействие върху човешкото тяло и на използвания за целта уред:

Самоконтролируема Енерго- Невро  Адаптивна Регулация,респективно

Само

Контролируем

Енерго

Невро

Адаптивен

Регулатор

Изхождайки от принципите на класическата китайска медицина-акупунктура и зонален контактен масаж и достиженията на съвременната електротерапия,СКЕНАР великолепно съчетава свръхмодерната електронна технология с древното лечителско изкуство на ИЗТОКА.

Апарата е одобрен от Британската Агенция за Медицинска апаратура “UK Medical Devices Agency’’и е получил Знака на Съвета на Европа “CE mark”.

Регулирането жизнените функции се реализира чрез биологично активни вещества-невромедиатори.Те биват:

  • Класически невромедиатори
  • Невропептиди(НП)

Главната Цел на СКЕНАР- терапията е да активира продуциращите невропептиди(C влакна).Това води до отделяне на ефективна доза регулаторни невропептиди,необходима за отстраняване на възникналите в организма нарушения.

 Активиране на С-влакна                ефективна доза НП                

възстановяване на хомеостазата                            здраве

                  

                                 СКЕНАР е първата

                                 Неинвазивна

                               Биоуправляема

                      Индивидуално дозирана

                     Енерго-информационна

                 Електроимпулсна ТЕРАПИЯ

 

Скенар-сигнала наподобява физиологичния биоток.Той генерира физиологични по форма и безвредни по продължителност високоамплитудни биполярни токови импулси за възбуждане на тънките пептидергични С-влакна.

За да се постигне максимална терапевтична ефективност е необходимо електровъздействието автоматично да променя своите параметри в съответствие реакцията,която предизвиква в организма.

Такова динамично съгласуване на параметрите на въздействието и състоянието на организма може да се постига само при наличие на постоянна информационна биологична обратна връзка(БОВ),работеща на принципа на реална интепретираща БОВ между апарата и тялото.Отчитайки постоянната промяна на кожния импеданс в резултат на оказваното въздействие,СКЕНАР непрекъснато модулира формата и силата на сигнала.Поради това,всеки следващ сигнал е различен от предхождащия,което предотвратява възникване на привикване към въздействието.

Съществува възможност за провеждане на СКЕНАР-експертиза в самия процес на терапията,което позволява да се оцени ефективността на процедурата и да се оптимизира нейното провеждане.Чрез нея се определят много прецизно оптималните точки и зони за въздействие върху кожата,както и вида и продължителността на въздействието във всяка конкретна точка.СКЕНАР се разглежда като един изключително ефективен стимулатор на невропептиди-вътрешните фармацевтици на организма.По естествен и деликатен начин,СКЕНАР помага на човешкото тяло да коригира и завърши собствената си оздравителна програма.

Това прави терапевтичния процес максимално физиологичен и обяснява липсата на усложнения,негативни странични ефекти и противопоказания.СКЕНАР-терапията не атакува само конкретния активен патологичен процес,а едновременно с това води и до подобряване на общото физическо и психическо състояние-възстановяване здравето на пациента като цяло.

Противопоказания практически няма,а относителнитеса крайно ограничени/наличие на ‘’пейсмейкър’’,тежки психически заболявания/.

Отрицателни странични ефекти не се наблюдават.